ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 31645เข้าชม
  • 6ตอบกลับ

เปิดสอบ ธกส 1,700 อัตรา

— หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2015-01-20) —


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ธกส 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ธกส 2558 ยอดทั้งหมดจำนวน 66,531 รายชื่อ

ตามที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจและพนักงานการเงิน จำนวน 1,700 อัตรา ซึ่งได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 21 - 28 มกราคม 2558 ไปแล้วนั้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
ธนาคารกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควร และไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการ สอบข้อเขียน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้

ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ และวันที่สอบข้อเขียน ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้นั่งสอบได้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์http://www.baacapplicant.com/
และผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบที่สนามสอบที่ธนาคารกำหนด

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ธกส 58


http://www.baac.or.th/file-upload/12964-2-FA-25-2-58.pdf

http://www.baac.or.th/file-upload/12964-3-57124501-57142031-LO-25-2-58.pdf

http://www.baac.or.th/file-upload/12964-4-5710001-57124500-LO-25-2-58.pdf

ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาธุรกิจ,พนักงานการเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,000-15,000
อัตราว่าง: 1,700
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 28 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และพนักงานการเงินระดับ 4 ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2557
ด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลภาย นอก เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจและพนักงานการเงินประจาสาขาและสานัก งานธ.ก.ส.จังหวัดปีบัญชี2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ประมาณ 600 อัตรา (เพศชายประมาณ 400 อัตรา และ
เพศหญิงประมาณ 200 อัตรา)
ตำแหน่งพนักงานการเงิน ประมาณ 1,100อัตรา

สมัคร งาน ธกส. ประกาศใหม่ล่าสุด!! งานราชการ ธกส. ประกาศใหม่ล่าสุด!! รับสมัคร สอบ ธกส. ประกาศใหม่ล่าสุด!! 2557 สอบ ธกส. ประกาศใหม่ล่าสุด!! 57 ธกส. ประกาศใหม่ล่าสุด!! เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ประกาศใหม่ล่าสุด!! :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดูรายละเอียด วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบได้ตามเอกสารด้านล่างนี้แนวข้อสอบ ธกส

 แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) 

แนวข้อสอบ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์

 แนวข้อสอบ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล 

แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านภาษา

แนวข้อสอบ ความสามารถทางมิติสัมพันธ์และความรู้ทางภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง 


แนวข้อสอบ ตําแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ 

ประกอบด้วย

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น 

 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น 

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้ด้านหลักการการบริหารเบื้องต้น 

แนวข้อสอบ ด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


 

แนวข้อสอบ ตําแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน 

ประกอบด้วย

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเงินการธนาคาร และสินเชื่อเบื้องต้น

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน 

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้ด้านหลักการการบริหารเบื้องต้น 

แนวข้อสอบและด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


-รวมทั้งภาค ก และ ข 399 บาท 


-หนังสือติวสอบ ข้อสอบ พัฒนาธุรกิจ,การเงิน ธกส + vcd ติว รวมค่าจัดส่ง Ems 679 บาท 

ติวสด เข้าใจง่ายเน้น ข้อสอบ พัฒนาธุรกิจ,การเงิน ธกส -ชุดติว 2500 บาท


DVD ชุดติว ธกส. เจาะลึกข้อสอบ ธกส.
รวมข้อสอบที่ออกบ่อย เก็งข้อสอบปี 58
ชุดติว เตรียมสอบ ธกส

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบประกอบด้วย
หนังสือ ตำแหน่งที่สอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
MP3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
MP3 หลักการบัญชีเบื้องต้น
MP3 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
MP3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
MP3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ  ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ

- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

- ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ

- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ 

- แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ 

ความรู้เกี่ยวกับธนาคาร เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การพัฒนาชนบท/ชุมชน การตลาด การให้บริการที่ดี

หลักการบริหารเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ/บัญชีเบื้องต้น จริธรรม/จรรยาบรรณ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399- 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email][email]nas_za.za@hotmail.com

สอบถาม
โทร 0870708815
email:nas_za.za@hotmail.com
Line:naszaza
  • รูปภาพ:29_1_85d320b2e4a7d83.jpg
  • รูปภาพ:29_1_2278cb79440d9e2.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
 ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473                  ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2509
ตอบ     ง. พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. พุทธศักราช 2475          ข. พุทธศักราช 2490
   ค. พุทธศักราช 2502         ง. พุทธศักราช 2486
ตอบ     พุทธศักราช 2486
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. ค. Bank for Agriculture            
ข. Bank for Agricultural Cooperatives
ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ง. Bank Authority Meteorological
ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

 ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก.  ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                    
ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
ค. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                            
             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                  
ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
ค.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย    

ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
              ก.ซื่อสัตย์สุจริต
ข. มีสำนึกรับผิดชอบ
ค. ตอบสนองเป็นทีม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1. ข้อใด คือวิสัยทัศน์ของ ธ. ก. ส.
ก. เป็นธนาคารของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย                                
ข.  เป็นธนาคารพัฒนาชุมชนเกษตรกรไทยอย่างถาวรและยั่งยืน
ค. เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรที่พัฒนาสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย
ง. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย
ตอบข้อ ง. วิสัยทัศน์ของ ธ. ก. ส. คือ “ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ”
2. Payment Function คืออะไร
ก. หน้าที่รับฝากเงิน                                                           ข.  หน้าที่จ่ายเงิน
ค. หน้าที่ให้กู้ยืม                                                                  ง. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน
ตอบข้อ ข. “ หน้าที่จ่ายเงิน (Payment Function) หมายถึง การจ่ายคืนเงินแก่ผู้ฝาก ธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากจากลูกค้าจะต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการถอนคืนทุกขณะที่ลูกค้าต้องการด้วยการดำรงเงินสดสำรองไว้ ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถจ่ายเงินคืนผู้คืนผู้ฝากได้ทุกครั้งนำมาซึ่งความเชื่อถือของผู้ฝากเงินซึ่งหมายถึงความไว้วางใจนำเงินฝากที่ธนาคารในอนาคต เพราะว่าธนาคารจะใหญ่ขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้นเมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น เงินฝากจะเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น ลูกค้าจะเชื่อถือธนาคารมากขึ้นเมื่อธนาคารมีหน้าที่การจ่ายคืนเงินฝากที่ดี ดังนั้น หน้าที่การจ่ายเงินที่ดีจะนำไปสู่ความมั่งคั่งแก่ธนาคารนั่นเอง ”
3. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ ธนาคารพาณิชย์
ก. ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ขึ้นตรงกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ข. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ค. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์            
ง. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ตอบข้อ ก. ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้ความหมายรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
4. ข้อใด มิใช่ หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์
ก. รับฝากเงิน                                                                       ข.  หน้าที่จ่ายเงิน
ค. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน                                                           ง. หน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
ตอบข้อ ง. หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 1. หน้าที่รับฝากเงิน  2. หน้าที่จ่ายเงิน 3. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน 4. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน
5. การฝากเงินประเภทกระแสรายวัน มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก                                    
ข.  เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน
ค.  เพื่อก่อเกิดรายได้จากการรำเงินมาฝาก
ง. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมเงินธนาคารง่ายขึ้น
ตอบข้อ ข. เพื่อสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน ผู้นำเงินฝากด้วยวัตถุประสงค์นี้มักฝากเงินประเภทกระแสรายวันที่จ่ายคืนด้วยเช็ค
6. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินได้กี่แหล่ง
ก. 2  แหล่ง                                                                           ข.  3 แหล่ง
ค. 4  แหล่ง                                                                           ง.  5  แหล่ง
ตอบข้อ  ก. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งที่ได้มาของเงินใหญ่ๆ 2 แหล่ง คือ 1. ขากแหล่งเจ้าของ และ 2. จากแหล่งเจ้าหนี้ เงินที่ธนาคารพาณิชย์นำไปให้กู้ยืมหรือลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ธนาคารส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก เมือเงินฝากมีมากขึ้น ธนาคารสามารถนำไปหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น ดังนั้น ธนาคารจะใหญ่ขึ้นเรื่องๆ เมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น
> ข. Bank for Agricultural Cooperatives
ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ง. Bank Authority Meteorological
ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก.  ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                    
ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
ค. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                            
             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย                  
ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
ค.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย    
10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
              ก.ซื่อสัตย์สุจริต
ข. มีสำนึกรับผิดชอบ
ค. ตอบสนองเป็นทีม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
สอบครับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2014-01-17
แนวข้อสอบ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. คลิ๊ก
http://webboard.yenta4.com/topic/567446

https://www.youtube.com/watch?v=GfKSWZFi2c4&feature=youtu.beแนวข้อสอบ ตำแหน่งพนักงานการเงิน ธ.ก.ส. คลิ๊ก
https://www.youtube.com/watch?v=anvIAuoFwBk&feature=youtu.be
http://webboard.yenta4.com/topic/567447จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
สมัครงาน ธกส
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เตรียมสอบ ธกส ครับบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้