ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4763เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.    คอนกรีตผสมเสร็จ   ผสมแล้วต้องใช้ภายในกี่นาที่
ตอบ ..............................................................................................................................................................
2.    มวลทรายละเอียดใช้อะไรเป็นเกณฑ์แยก  
ตอบ  ..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.    ความจำเป็นของถนนลาดยางและถนนคอนกรีตแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.    น้ำหนักคอนกรีตผสมเสร็จ  หนักกี่กิโลกรัม
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
5.    แหล่งที่มาของทราย
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6.    ส่วนผสมโครงสร้าง  1:2:4  
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7.    จันทันพลาง  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
8.    ข้อบัญญัติ กทม. ขนาดห้องน้ำ  กว้าง x ยาว
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
9.    ปูนซีเมนต์หนึ่งถุงน้ำหนัก
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
10.    เหล็กหนึ่งตันใช้ลวดกี่กิโลกรัม
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
11.    เสาตอหม้อ  หมายถึง
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
12.    ปูนซีเมนต์ปอดแลนด์มีกี่ประเภท
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
13.    ส่วนผสมคอนกรีต 1:2:4   ปูนกี่  ทรายกี่  หินกี่ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
14.    การบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
15.    เสา  คาน  พื้น  บ่มคอนกรีตกี่วัน
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
16.    การผสมปูนมีกี่วิธี
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
17.    เหล็กเส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง  5  มิลลิเมตร    ยาวกี่เมตร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
18.    เหล็กปลอดมีหน้าที่อะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
19.    วิธีการต่อเหล็กเสริม  มีกี่วิธี
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
20.    ทางหลวงท้องถิ่นมีกี่ประเภท
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
21.    ก่อสร้างอาคารสูง  10  เมตร  ต้องทำรั้วกั้นสูงกี่เมตร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
22.    อาคารใหญ่  การเทคอนกรีตไม่เสร็จควรหยุดที่ใด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
23.    ค่า LX เหล็กฉาก L30 x  L30 x 3 มม.  ค่า LX   หรือ ค่า K  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
24.    การวัดระดับของเสาเข็มวัดจาก
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
25.    เหล็กเสริมคอนกรีต  กันสาด ควรอยู่ส่วนใด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
26.    แบตเตอรี่เติมด้วยอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
27.    การเสริมเหล็กปลอกในคาน  กำหนดจากริมเสาเท่าไหร่
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
28.    ตัดไม้กลมด้วยเลื่อยอะไร  จึงจะเหมาะสม
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
29.    ส่วนผสมคอนกรีต  1:3:5  ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม  หินกี่คิว  ทรายกี่คิว  
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
30.    ส่วนผสมคอนกรีต  1:2:4  ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม  หินกี่คิว  ทรายกี่คิว
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
31.    โรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ  ตั้งอยู่ที่ไหน
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
32.    น้ำอะไรซื้อขายเป็นฟุต
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
33.    ระยะห่างของตงมาตรฐานเท่าไหร่
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
34.    ตั้งค่ากระดาษเขียนแบบใช้คำสั่งใด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
35.    การย่อ  ขยาย  มุมมองโดยใช้เมาส์ส่วนใด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
36.    การใช้คำสั่งเขียนเส้นตรง  เส้นโค้ง   ใช้คำสั่งใด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
37.    คำสั่ง  ออโต้แคช  คำสั่งใดดึงข้อมูลบอร์ดออกมาใช้งาน
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
38.    การกำหนด  X Y Z  คือ
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
39.    มุมมอง  3D  มีไว้เพื่ออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
40.    การตั้งชิ้นงานแบบ  3D  แบบโครงลวด  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
41.    การเขียนแบบเทคนิค  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
42.    การเขียนเส้นตัดอาคาร  ควรใช้เส้นชนิดใด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
43.    รูปร่าง และรูปทรง  แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
44.    การเขียนภาพทาบกับผนัง  เขียนองศาอย่างไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
45.    การยกระดับพื้นบ้านมาตรฐาน  ให้สูงเท่าใด
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
46.    วัสดุมุงหลังคาใช้อะไรดี
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
47.    ผนังกันไฟมีความหนาเท่าไหร่
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
48.    เพิ่มความอบอุ่น  ความหนาวเย็น  คืออะไร  
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
49.    ความหนาแน่  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
50.    ความหมายของไฮ  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
51.    ประตูน้ำแบบเช็ควาว  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
52.    เครื่องมือที่ใช้จับท่อทำเกลียวเรียกว่าอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
53.    อาคารที่ใช้มาตราส่วนไม่ต่ำกว่า  1:200  คืออาคารอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
54.    หลังคาที่มุงหลังคาสูงกี่ชั้น
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
55.    ในคอนกรีตอัดแรง โพสเทนชั่น  หมายความว่าอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
56.    ดินเหนียวแห้ง  1 ลูกบาศเมตร  มีเท่าไหร่
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
57.    นิวตัน  เป็นหน่วยของอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
58.    เหล็กเสริม DB คือเหล็กอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
59.    ซีเมนต์เพลสเป็นส่วนผสมของอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
60.    น้ำมันลินซิต  ใช้ผสมกับอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
61.    การมีบล็อก  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
62.    หินเบอร์  2  มีขนาดเท่าไหร่
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
63.    แหล่งกำเนิดน้ำเสีย มาจากที่ไหน
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
64.    ความละเอียดของซีเมนต์ไฟเนส   วัดได้โดย
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
65.    สารที่เป็นตัวหน่วงของซีเมนต์  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
66.    เปรียบเทียบปูนซีเมนต์ยี่ห้อต่างๆ  
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
67.    การถอดแบบของคอนกรีตถ้าใช้ปูนปอดแลนด์  กี่วันจะถอดได้
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
68.    เหล็กปลอก  มีหน้าที่ทำอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
69.    เข็มพืด  คืออะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
70.    ถ้าหยุดงานเทคอนกรีตโครงสร้าง  ไปอีกนานแล้วเพื่อเหล็กไว้ควรทำอย่างไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
71.    แชลแล็ก  คืออะไร  ใช้ผสมอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
72.    สีพื้นแห้งเร็วใช้ผสมด้วยอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
73.    สีน้ำมันผสมด้วยอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
74.    รถบูลโดเซอร์  คือรถอะไร
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………
75.    สารที่เป็นตัวหน่วงซีเมนต์คืออะไร
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2014-03-25 15:17 ]
คำค้นที่เกี่ยวข้อง: Cheap Converse,
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- ความรู้เกี่ยวกับชลศาสตร์
- ข้อสอบเรื่องชลศาสตร์
- ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานราก
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒
- แนวข้อสอบกลศาสตร์- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
- พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
- การออกแบบต่อโครงสร้างเหล็ก
[font=tahoma;]ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]nas_za.za@hotmail.com
[font=tahoma;]

สอบถาม
โทร 0870708815
email:nas_za.za@hotmail.com
Line:naszaza    จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้