ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7916เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

แนวข้อสอบ พล.อส.ผู้บังคับสุนัข กรมการสัตว์ทหารบก

1. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

. นครราชสีมา  . นครนายก

. นครปฐม   . สระบุรี

2. ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ คือใคร

. พันเอก ชัยนรงณ์  สะสมทรัพย์  . พันเอก นิตินัย  ภีมะโยธิน

 . พลโท เด่นชัย   นิติธาดา   . พลตรี บุญสันติ   แสนสวัสดิ์

3. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตั้งขึ้นเมือใด

. พ.ศ. 2502 

. พ.ศ. 2504

. พ.ศ. 2506

. พ.ศ. 2508

4. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนปัจจุบันคือใคร

. พันเอก ชาติชาย  อ่อนน่วม . พลตรี บุญสันติ   แสนสวัสดิ์

. พลโทนายสือ ล้ออุทัย . พันเอก เริงชัย   กาญจนารมย์

5.  คำขวัญ ของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก คือข้อใด

. ประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่กองทัพบกและประเทศชาติ

. มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

. คนดี คนเก่ง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีวินัย

ง. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการผลิตสัตว์

7. พระบิดาเหล่าทหารการสัตว์ คือใคร

 . พลโทกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม . พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์  ศิลปาคม

 . พันตรี หลวงอัศดรผดุง          . พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ

7. ปัจจุบันสัตว์ชนิดใดมีการฝึกมากที่สุดใน กรมการสัตว์ทหารบก

. ช้าง   . นกพิราบ

. สุนัข  . ม้า

8. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนแรกคือใคร

. พล..สง่า วิลัยทอง 

. พล..ไตรเดช ปั้นตระกูล

. พล..ประดุจ โชติประศาสน์อินทาระ  

  . พล.ต.พนัศ เกษแม่นกิจ

9. รูปภาพใดเป็นสัญลักษณ์ในเครื่องหมายราชการของกรมการสัตว์ทหารบก

. พญานาค  

. เกือกม้า

. รวงข้าว

. ถูกทุกข้อ

10. บิ๊กอ็อด หมายถึงใคร

ก. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ค. พล.อ. อัครเดช  ศศิประภา

ข. พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์ ง. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

 

11. เว็บไซต์ของกรมการสัตว์ทหารบก มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.vetdept.to.th[/url] 

. [url]www.vetdept.[/url]org

. [url]www.vetdept.com[/url] 

. [url]www.vetdept.go.th[/url]

12. เว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมมีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mod.go.go.th[/url] 

. [url]www.ict.go.th[/url]

.[url]www.mict.org[/url] 

. [url]www.mod.go.th[/url] 

13. กรมการสัตว์ทหารบกสังกัดหน่วยงานใด

. กองทัพบก  . กรมปศุสัตว์

. สัตวแพทย์กองทัพไทย  . กระทรวงกลาโหม

14. ค่ายทองฑีฆายุ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

. นครราชสีมา  . นครนายก

. นครปฐม . สระบุรี

 

15.  ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือใคร

. พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์,  . พล.อ.ชาตรี ทัตติ

. พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุญยรัตพันธุ์, . พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์

 

16. ประจำตำกระทรวงกลาโหมคือข้อใด

. ตราพระราชสีห์ 

. ตราปักษาวายุภักษ์

.ตราพระสุริยมณฑล 

. ตราพระคชสีห์

17 . ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบันคือใคร

. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร . พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ . พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข (อัตรา พล.อส.) กองพันสุนัขทหาร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการสุนัขทหารเบื้องต้น

ความรู้เกี่ยวกับสุนัข

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหารและการกีฬา

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมการสัตว์ทหารบก

- แนวข้อสอบ วิชาสุนัขทหาร


ผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:13226884_10204816211805522_7831736351106607892_n.jpg

  • รูปภาพ:5z.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1. สุนัขพัฒนามาจากสัตว์ชนิดใด 
ก. สัตว์กินเนื้อ ค. สัตว์เลี่ยงลูกด้วยนม
ข. สัตว์ล่าเหยื่อ ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ  ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
2. สุนัขมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ชนิดใด 
ก. สุนัขป่า  ค. สุนัขบ้าน
ข. สุนัขเลี้ยงลูกด้วยนม ง. สุนัขกินเนื้อ
ตอบ ก. สุนัขป่า
3. สุนัขพันธุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ต้นตระกูลคือ 
ก. พันธุ์สุนัขทอง ค. พันธุ์ปักกิ่ง 
ข. สุนัขป่า  ง. พันธุ์อิงลิชเซทเตอร์ 
ตอบ ก. พันธุ์สุนัขทอง 
4. สมาคมผู้นิยมสุนัขแห่งประเทศไทย ได้ทำการจดทะเบียนตั้งสมาคมเมื่อปี พ.ศ.ใด 
ก.  พ.ศ. 2496 ค. พ.ศ. 2498 
ข. พ.ศ. 2497 ง. พ.ศ. 2499 
ตอบ  ค. พ.ศ. 2498 
5. สุนัขพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นผู้ช่วยในการล่าสัตว์โดยเฉพาะ มีหน้าที่การค้นหาเหยื่อ และนำเหยื่อกลับมาให้เจ้าของคือสุนัขประเภทใด 
ก. สุนัขเล่นกีฬา ค. สุนัขตุ๊กตา
ข. สุนัขทำงาน ง. สุนัขอเนกประสงค์
ตอบ  ก. สุนัขเล่นกีฬา 
6. สุนัขชนิดใด ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม สุนัขเล่นกีฬา 
ก. สเปเนี่ยน ค. พอยเตอร์
ข. เทอร์เรีย  ง. รีทรีฟเวอร์ 
ตอบ ข. เทอร์เรีย 
7. ข้อใดคือหน้าที่ของสายพันธุ์สุนัขทำงาน 
ก. ตรวจค้นยาเสพติด ค. นำทางให้กับคนพิการด้านสายตา 
ข. เฝ้ายาม ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 
8. สุนัขประเภทใดมักเลี้ยงไว้แก้เหงา 
ก. สุนัขเล่นกีฬา ค. สุนัขตุ๊กตา
ข. สุนัขทำงาน ง. สุนัขอเนกประสงค์
ตอบ  ค. สุนัขตุ๊กตา 
9. ข้อใดพันธุ์ใดจัดเป็นสุนัขอเนกประสงค์ 
ก. พันธุ์ดัลเมเชี่ยน ค. พันธุ์เชาเชา 
ข. พันธุ์ลาซา แอพโซ่ ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
10. การแสดงออกโดยการเห่าของสุนัข โดย เห่า ติดต่อกันเป็นชุด ๆ 3-4 ครั้งโดยมีช่วงหยุดระหว่างชุด  มีความหมายว่าอย่างไร
ก. การเตือนภัยของสุนัขว่า “มีสิ่งไม่น่าไว้วางใจใกล้เข้ามา”
ข. เขากำลังรำคาญและพยายามบอกคุณว่า “หยุดซะทีเถอะ”
ค. เป็นการเชิญชวนของสุนัขให้ “มาดูอะไรที่น่าสนใจตรงนี้กันเถอะ”
ง. กำลังมีภัยประชิดตัว 
ตอบ ค. เป็นการเชิญชวนของสุนัขให้ “มาดูอะไรที่น่าสนใจตรงนี้กันเถอะ”
11. สุนัขจะแสดงออกโดยการเห่าอย่างไร ถ้า กำลังมีภัยประชิดตัว  
ก.  เห่าด้วยเสียงต่ำ ๆ ติดต่อกันอย่างช้า ๆ 
ข. เห่าเร็ว ๆ ติดต่อกันด้วยโทนเสียงปานกลาง 
ค. เห่า ติดต่อกันเป็นชุด ๆ 3-4 ครั้งโดยมีช่วงหยุดระหว่างชุด 
ง. เห่าติด ๆ กันรัวและดังขึ้นเรื่อย ๆ 
ตอบ  ก. เห่าด้วยเสียงต่ำ ๆ ติดต่อกันอย่างช้า ๆ 
12. ข้อใดเป็นการแสดงออกทางหางเมื่อรู้สึกกลัว
ก. ก้มหน้าค่อมตัวลงต่ำหรือหมอบลงกับพื้นหรือหลบสายตา หัวตก หูและหางตก
ข. เห่าเสียงแหลมสูง และมีเสียงอี๊ดๆ หางจะแกว่งในแนวระดับอย่างรวดเร็ว 
ค. เห่าเตือนด้วยโทนเสียงต่ำด้วยเสียงที่เคร่งเครียด หูตั้ง ขนหลังตั้งชัน ชูหางและยืนอย่างมั่นคงอยู่ใน
ท่าเตรียมพร้อม
ง. ทำหูตูบ หน้ายิ้มให้ เลียหน้า พร้อมทั้งแกว่งหางไปมา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1. สุนัขพัฒนามาจากสัตว์ชนิดใด
ก. สัตว์กินเนื้อ ค. สัตว์เลี่ยงลูกด้วยนม
ข. สัตว์ล่าเหยื่อ ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ  ง. ถูกทั้ง ก และ ข
2. สุนัขมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ชนิดใด
ก. สุนัขป่า  ค. สุนัขบ้าน
ข. สุนัขเลี้ยงลูกด้วยนม ง. สุนัขกินเนื้อ
ตอบ ก. สุนัขป่า
3. สุนัขพันธุ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสุนัขพันธุ์ต้นตระกูลคือ
ก. พันธุ์สุนัขทอง ค. พันธุ์ปักกิ่ง
ข. สุนัขป่า  ง. พันธุ์อิงลิชเซทเตอร์
ตอบ ก. พันธุ์สุนัขทอง
4. สมาคมผู้นิยมสุนัขแห่งประเทศไทย ได้ทำการจดทะเบียนตั้งสมาคมเมื่อปี พ.ศ.ใด
ก.  พ.ศ. 2496 ค. พ.ศ. 2498
ข. พ.ศ. 2497 ง. พ.ศ. 2499
ตอบ  ค. พ.ศ. 2498
5. สุนัขพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นผู้ช่วยในการล่าสัตว์โดยเฉพาะ มีหน้าที่การค้นหาเหยื่อ และนำเหยื่อกลับมาให้เจ้าของคือสุนัขประเภทใด
ก. สุนัขเล่นกีฬา ค. สุนัขตุ๊กตา
ข. สุนัขทำงาน ง. สุนัขอเนกประสงค์
ตอบ  ก. สุนัขเล่นกีฬา
6. สุนัขชนิดใด ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม สุนัขเล่นกีฬา
ก. สเปเนี่ยน ค. พอยเตอร์
ข. เทอร์เรีย  ง. รีทรีฟเวอร์
ตอบ ข. เทอร์เรีย
7. ข้อใดคือหน้าที่ของสายพันธุ์สุนัขทำงาน
ก. ตรวจค้นยาเสพติด ค. นำทางให้กับคนพิการด้านสายตา
ข. เฝ้ายาม ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
8. สุนัขประเภทใดมักเลี้ยงไว้แก้เหงา
ก. สุนัขเล่นกีฬา ค. สุนัขตุ๊กตา
ข. สุนัขทำงาน ง. สุนัขอเนกประสงค์
ตอบ  ค. สุนัขตุ๊กตา
9. ข้อใดพันธุ์ใดจัดเป็นสุนัขอเนกประสงค์
ก. พันธุ์ดัลเมเชี่ยน ค. พันธุ์เชาเชา
ข. พันธุ์ลาซา แอพโซ่ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
10. การแสดงออกโดยการเห่าของสุนัข โดย เห่า ติดต่อกันเป็นชุด ๆ 3-4 ครั้งโดยมีช่วงหยุดระหว่างชุด  มีความหมายว่าอย่างไร
ก. การเตือนภัยของสุนัขว่า “มีสิ่งไม่น่าไว้วางใจใกล้เข้ามา”
ข. เขากำลังรำคาญและพยายามบอกคุณว่า “หยุดซะทีเถอะ”
ค. เป็นการเชิญชวนของสุนัขให้ “มาดูอะไรที่น่าสนใจตรงนี้กันเถอะ”
ง. กำลังมีภัยประชิดตัว
ตอบ ค. เป็นการเชิญชวนของสุนัขให้ “มาดูอะไรที่น่าสนใจตรงนี้กันเถอะ”
11. สุนัขจะแสดงออกโดยการเห่าอย่างไร ถ้า กำลังมีภัยประชิดตัว  
ก.  เห่าด้วยเสียงต่ำ ๆ ติดต่อกันอย่างช้า ๆ
ข. เห่าเร็ว ๆ ติดต่อกันด้วยโทนเสียงปานกลาง
ค. เห่า ติดต่อกันเป็นชุด ๆ 3-4 ครั้งโดยมีช่วงหยุดระหว่างชุด
ง. เห่าติด ๆ กันรัวและดังขึ้นเรื่อย ๆ
ตอบ  ก. เห่าด้วยเสียงต่ำ ๆ ติดต่อกันอย่างช้า ๆ
12. ข้อใดเป็นการแสดงออกทางหางเมื่อรู้สึกกลัว
ก. ก้มหน้าค่อมตัวลงต่ำหรือหมอบลงกับพื้นหรือหลบสายตา หัวตก หูและหางตก
ข. เห่าเสียงแหลมสูง และมีเสียงอี๊ดๆ หางจะแกว่งในแนวระดับอย่างรวดเร็ว
ค. เห่าเตือนด้วยโทนเสียงต่ำด้วยเสียงที่เคร่งเครียด หูตั้ง ขนหลังตั้งชัน ชูหางและยืนอย่างมั่นคงอยู่ใน
ท่าเตรียมพร้อม
ง. ทำหูตูบ หน้ายิ้มให้ เลียหน้า พร้อมทั้งแกว่งหางไปมา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
สอบๆ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้