ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5560เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบช่างโยธาปฎิบัติงาน กรมศิลปากร

1. ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อคอนกรีตที่จะหุ้มเหล็กควรมีความหนาที่เหมาะสมอย่างไร 

                ก. งานเสาอาคารไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. 

                ข. งานพื้นอาคารไม่น้อยกว่า 3 ซม. 

                ค. งานคานไม่น้อยกว่า 4 ซม. 

                ง. งานฐานรากขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

ตอบ ง. งานฐานรากขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

2. กล่องเล็กใบหนึ่ง มีขนาดกว้าง 2.0 ม. ยาว 4.0 ม. ลึก 1.0 ม. เมื่อวางลงไปในน้ำกล่องนี้จมลง 0.50 ม. อยากทราบว่า กล่องใบนี้หนักเท่าไร 

                ก. 2 ตัน                                                                                  ข. 4 ตัน 

                ค. 6 ตัน                                                                                  ง. 8 ตัน 

ตอบ ค. 6 ตัน 

3.  ในการเขียนแบบอาคาร รูปแปลนอาคารจะต้องใช้มาตราส่วนไม่น้อยกว่าเท่าใด 

                ก. 1 : 25                                                                                 ข. 1 : 50 

                ค. 1 : 75                                                                                 ง. 1 : 10 

ตอบ ง. 1 : 10 

4. รถปั้นจั่น (Mobile Cranes) ที่ใช้ในงานก่อสร้างคืออะไร 

                ก. เครื่องจักรกลที่สามารถทำงานได้กว้าง 

                ข. เครื่องจักรที่ติดตั้งบนรถบรรทุกล้อยางหรือตีนตะขาบ 

                ค. เครื่องจักรที่เคลื่อนที่ไปมาได้ในแนวตั้ง 

                ง. เครื่องจักรกลที่ติดตั้งอยู่กับที่ 

ตอบ ค. เครื่องจักรที่เคลื่อนที่ไปมาได้ในแนวตั้ง 

5. การทดสอบลูกบอลเคลลี่เป็นการทดสอบหาค่าอะไร 

                ก. ความแข็งแรงของคอนกรีต 

                ข. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 

                ค. ความข้นเหลวของคอนกรีต 

                ง. ระยะเวลาแข็งตัวของคอนกรีต 

ตอบ ข. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 

6. ในการทดสอบแรงอัดของแท่งคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 x 30 ซม. ค่าแรงอัดจากเครื่องทดสอบได้ 31.4 ตัน จะได้ค่าความเค้นอัดเท่าไร 

                ก. 155.56 กก./ซม2                                                               ข. 166.67 กก./ซม2 

                        ค. 177.78 กก./ซม2                                                               ง. 188.89 กก./ซม2 

ตอบ ก. 155.56 กก./ซม2
7. ในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถประมาณจำนวนเหล็กได้หลังจากการทราบปริมาณคอนกรีตที่ใช้คือ 

                ก. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 50 – 100 กก. 

                ข. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 120 – 150 กก. 

                ค. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 200 – 300 กก. 

                ง. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 350 – 450 กก. 

ตอบ ค. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 200 – 300 กก. 

8. เหล็กที่มีความแข็งสูงคือเหล็กที่มี 

                ก. ธาตุหลายๆชนิดผสมอยู่ 

                ข. จำนวนกำมะถันและซิลิกอนผสมอยู่มาก 

                ค. จำนวนคาร์บอนผสมอยู่มาก 

                ง. ไม่มีธาตุใดๆผสมอยู่เลย 

ตอบ ค. จำนวนคาร์บอนผสมอยู่มาก 

9. ทองเหลืองเกิดจากส่วนผสมของ 

                ก. ทองแดงกับเงิน                                                               ข. ทองแดงกับตะกั่ว 

                ค. สังกะสีกับทองแดง                                                        ง. ทองแดงกับอลูมิเนียม 

ตอบ ค. สังกะสีกับทองแดง 

10. เครื่องยนต์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

                ก. จากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานเสียง 

                ข. จากพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน 

                ค. จากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล 

                ง. พลังงานกลเป็นพลังงานเสียง 

ตอบ ค. จากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานเสียง 

11. มอเตอร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

                ก. พลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน 

                ข. พลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า 

                ค. พลังงานความร้อนเป้นพลังงานกล 

                ง. พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล 

ตอบ ง. พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล 

12. รถยนต์เปอร์โย ผลิตจากประเทศ 

                ก. อิตาลี                                                                                 ข. อังกฤษ 

                ค. เยอรมัน                                                                             ง. ฝรั่งเศส 

ตอบ ง. ฝรั่งเศส 

13. รถยนต์โรลอยด์ผลิตจากประเทศ 

                ก. อังกฤษ                                                                              ข. สหรัฐอเมริกา 

                ค. เยอรมัน                                                                             ง. ฝรั่งเศส 

ตอบ ก. อังกฤษ 

14. โลหะดังต่อไปนี้ เหล็ก ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม เงิน เหล็กกล้า สิ่งใดหนักที่สุด 

                ก. เหล็ก                                                                                 ข. สังกะสี 

                ค. ตะกั่ว                                                                                 ง. ไม่ถูกทั้งหมด 

ตอบ ค. ตะกั่ว 

15. แรงม้ามีค่า 

                ก. 476 วัตต์                                                                            ข. 647 วัตต์ 

                ค. 764 วัตต์                                                                            ง. 746 วัตต์ 

ตอบ ง. 746 วัตต์ 

16. ไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดซึ่งใช้วัด 

                ก. ความกดดันของอากาศ                                                   ข. ขนาดของวัตถุ 

                ค. ความสั่นสะเทือน                                                           ง. คลื่นเสียง 

ตอบ ข. ขนาดของวัตถุ 

17. สะพานทาโคม่า เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากในทางอาชีพวิศวกรรมเพราะ 

                ก. ถูกลมพัดพัง 

                ข. ถูกทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะกำลังก่อสร้าง 

                ค. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบแพงที่สุดในโลก 

                ง. เป็นสะพานที่สวยงามที่สุดในโลก 

ตอบ ก. ถูกลมพัดพัง 

18. แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ทั่วๆไป ลูกหนึ่งจะมีแรงเคลื่อนที่ประมาณ 

                ก. 8 โวลต์                                                                              ข. 10 โวลต์ 

                ค. 12 โวลต์                                                                            ง. 14 โวลต์ 

ตอบ ค. 12 โวลต์ 

19. ธาตุที่สำคัญที่สุดในการผสมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้า คือ 

                ก. แมงกานีส                                                                         ข. ถ่าน 

                ค. โครเมียม                                                                           ง. นิเกส 

ตอบ ข. ถ่าน 

  

20. ไฟฟ้า 1 ยูนิต 

                ก. 1 วัตต์ – ชั่วโมง                                                               ข. 10 วัตต์ - ชั่วโมง                                              ค. 100 วัตต์ - ชั่วโมง                                                           ง. 1,000 วัตต์ - ชั่วโมง 

ตอบ ง. 1,000 วัตต์ - ชั่วโมง 

21. บริษัทปุ๋ยเคมีในประเทศไทยที่เป็นองค์การหนึ่งของทางราชการตั้งอยู่ที่จังหวัดใด 

                ก. สระบุรี                                                                              ข. ลำปาง 

                ค. นครสวรรค์                                                                      ง. สมุทรปราการ 

ตอบ ข. ลำปาง 

22. ประเทศที่มีรถไฟแล่นเร็วที่สุดในโลกได้แก่ประเทศใด 

                ก. รัสเซีย                                                                               ข. เยอรมัน 

                ค. ญี่ปุ่น                                                                                 ง. สหรัฐอเมริกา 

ตอบ ค. ญี่ปุ่น 

23. ธาตุที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือใช้ในเตาปฏิกรปรมาณูได้แก่ 

                ก. ลิเธียม                                                                                ข. ยูเรเนียม 

                ค. แคดเมียม                                                                          ง. เรเดียม 

ตอบ ข. ยูเรเนียม 

24. ในพัดลมไฟฟ้าอุปกรณ์ทำให้ใบพัดหมุนไปได้คือ 

                ก. ไดนาโม                                                                            ข. แรงดึงดูดแม่เหล็ก 

                ค. เยนเนอร์เรเตอร์                                                              ง. มอเตอร์ 

ตอบ ง. มอเตอร์ 

25. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดงาน 

                ก. น้ำหนักวัตถุกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ 

                ข. แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่กับแรงเสียดทาน 

                ค. แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่กับน้ำหนักวัตถุ 

                ง. แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่และระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ 

ตอบ ง. แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่และระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ 

26. จุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงไปก็ต่อเมื่อ 

                ก. ความชื้นของอากาศเปลี่ยนแปลง 

                ข. อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง 

                ค. จำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้เปลี่ยนแปลง 

                ง. ความดันบรรยากาศเปลี่ยนแปลง 

ตอบ ง. ความดันบรรยากาศเปลี่ยนแปลง 

27. โลหะเบา คือ โลหะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 4 กก./ดม3 ได้แก่ 

                ก. พลาสติก                                                                           ข. สังกะสี 

                ค. แมกนีเซียม                                                                       ง. วานาเดียม 

ตอบ ค. แมกนีเซียม 

28. หน่วยวัดความลึกของทะเลเรียกว่า 

                ก. ฟุต                                                                                     ข. ไมล์ 

                ค. นอต                                                                                   ง. ฟาธอม 

ตอบ ง. ฟาธอม 

29. เชื้อเพลิงที่ไม่มีควันเวลาติดไฟได้แก่ 

                ก. ก๊าซอะซีทิลีน                                                                  ข. น้ำมันก๊าด 

                ค. ก๊าซธรรมชาติ                                                                  ง. ถ่านโค้ก 

ตอบ ง. ถ่านโค้ก 

30. น้ำเมื่อ 4 ” ซ. มี 

                ก. ปริมาตรมากที่สุด 

                ข. น้ำหนักมากที่สุด 

                ค. น้ำหนักและปริมาตรมากที่สุด 

                ง. ความหนาแน่นมากที่สุด 

ตอบ ง. ความหนาแน่นมากที่สุด 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน
-เทคนิคการสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

ส่งเป็นไฟส 399 บาท
หนังสือ vcd ุ679 บาท รวมค่าจัดส่ง ems

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399- 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email][email]nas_za.za@hotmail.com

สอบถาม
โทร 0870708815
email:nas_za.za@hotmail.com
Line:naszaza


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

5. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 27  เมษายน พ.ศ.2454 ค. 26 มีนาคม พ.ศ. 2454
ข. 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ง. 27 มีนาคม พ.ศ. 2454
6. ตราสัญลักษณ์กรมศิลปากร  เป็นรูปอะไร
ก. พระพิรุณทรงนาค                                                       ค.ตราพระสุริยมณฑล
ข. ตราพระคเณศ                                                              ง. ตราปักษาวายุภักษ์
7. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ก. รัชกาลที่  4                                                                    ค. รัชกาลที่  6
ข. รัชกาลที่  5                                                                    ง. รัชกาลที่  7
8. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมศิลปากร
ก. Department of  Labour  Protection and Welfare
ข. Department of  Fisheries
ค. The  finearts  Department
ง. Department  The Customs
9. กรมศิลปากรตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี                                                                             ค. พระนคร
ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. บางนา
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมศิลปากร
ก. สถาบันหลักในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ข. สถาบันหลักในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ค. สถาบันหลักในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ง. สถาบันหลักในการสร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
11. ข้อใดคือพันธกิจของกรมศิลปากร
ก. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ข. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ค. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดคือหน้าที่ของกรมศิลปากร
ก. สืบทอด สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ข. จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค. ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมธำรงจารีตประเพณี พระราชพิธี และรัฐพิธีให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ
13. ยุทธศาสตร์ของกรมศิลปากรมีกี่ข้อ
ก. 5  ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ
ข. 4  ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้