ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 98เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

5/1/62

แนวข้อสอบวิทยาลัยกองทัพบก นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
1. วิชาคณิศศาสตร์เบื้องต้น
2. แนวขอ้สอบวิชาคณิศศาสตร์
3. สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
4. แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
5. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar
6. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8. แนวข้อสอบความถนัดทางการเรียนวิชาการพยาบาลแนวข้อสอบช่างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบช่างสรรพาวุธ สาขาช่างกลโรงงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบช่างสรรพาวุธ สาขาช่างไฟฟ้า กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบช่างสรรพาวุธ สาขาช่างยนต์ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบช่างสรรพาวุธ สาขาคอมพิวเตอร์ กรมสรรพาวุธทหารบก


1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก
2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
7 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร
8 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมสรรพาวุธทหารบก
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ


_________________________________________________________________________________________
แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบพนักงานคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบลูกช่างมือ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบช่างโยธา กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบช่างโลหะ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบช่างไม้ กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบช่างยางและพลาสติก กรมสรรพาวุธทหารบก
แนวข้อสอบ กรมสรรพาวุธทหารบก


ประกอบด้วย
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก
2.แนวข้อสอบภาษาไทย
3.ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
4.การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
5.แนวข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
6.แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
7.แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
8.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
9.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


________________________________________________________________________
แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารเรือ
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 สรุปและแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
12 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
13 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P067 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
แนวข้อสอบพนักงานโทรศัพท์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
แนวข้อสอบพนักงานเลี้ยงสัตว์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
แนวข้อสอบพนักงานสูทกรรม กรมสรรพาวุธทหารเรือ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ


ประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้