ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 122เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

18/12/61

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์

ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ. 2551
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบ พ. ร. บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.2506
- แนวข้อสอบพระราบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี พศ.2546
- สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
- หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
- สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549
แนวข้อสอบ เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
_________________________________________________
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
แนวข้อสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
แนวข้อสอบ กฎ ระเบียบการปฎิบัติราชการทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ตามระเบียบสอบ)
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบทหารประทวน อัตราสิบเอก
แนวข้อสอบทหารประทวน เหล่าทหารราบ 
ประกอบด้วย
1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
7 ถาม - ตอบ ความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่

แนวข้อสอบนักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ วิชาสังคม  
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับดนตรีสกล
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย
แนวข้อสอบ ดนตรีและการขับร้ออง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบนายทหารประทวน ศูนย์การทหารราบ
1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
5 แนวข้อสอบนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ชุดที่ 1
6 แนวข้อสอบนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ชุดที่ 2
7 แนวข้อสอบนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ชุดที่ 3
mp3 วิชาคณิตศาสตร์
[​IMG]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้