ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 393เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

2/10/61

แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 1
2 แนวข้อสอบภาษาไทย
3 การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
8 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
9 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
10 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
12 แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
MP3-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
___________________________________________________________________________________________
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
แนวข้อสอบนิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
แนวข้อสอบพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
___________________________________________________________________________________________

แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักการระบายน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานขับรถยนต์ สำนักการระบายน้ำ

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสำนักการระบายน้ำ
แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยสำนักการระบายน้ำ
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
___________________________________________________________________________________________

แนวข้อสอบพนักงานมหาลัย สายวิชาการ
แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สายวิชาการ


1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
9 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการบริการการศึกษา
MP3- ภาษาอังกฤษ


___________________________________________________________________________________________

แนวข้อสอบพนักงานมหาลัย สายสนับสนุน
แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สายสนับสนุน

1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
mp3- ภาษาอังกฤษ
 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้