ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1346เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข่าวใหม่

แนวข้อสอบ นิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลย
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนายช่างชำรวจ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนิติกร บรรณารักษณ์ ครูผู้แลเด็ก ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ดนตรีไทย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยนาฏศิลป์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย บรรณารักษณ์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาไทย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เกษตร ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เคมี ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ฟิสิกส์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พละศึกษา ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสวนสาธาณะ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบสัตวแพทย์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักผังเมือง ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักสังคมสังเคราะห์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบสังคมศึกษา ท้องถิ่น อปท.
แนวข้อสอบนักจัดการเทศกิจ ท้องถิ่น อปท.
ประกอบด้วย
 แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้