ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1221เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข่าวใหม่

แนวข้อสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
ข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบความรู้ความสารมารถทั่วไป
ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning)
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แถม VCD คณิตศาสตร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท
ประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542
4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. การบริหารงานก่อสร้าง
6. แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
7. การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
8. ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต
9. แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
10. แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท
ประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3. ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
4. หลักการทำงานของเครื่องยนต์
5. สรุปงานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ
6. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
7. วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย
8. แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
10. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
11. แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประกอบด้วย
 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่ง

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวน
แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ฯ กรมการขนส่งทางบก
เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้