ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1025เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการกษาปณ์ กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ นักบัญชี กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ พนักงานนำชม กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ นายช่างโลหะ กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ นายช่างหล่อ กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ พนักงานขาย กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์

ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
3 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
4 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
5 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
9  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้