ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3317เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 59

— เพิ่มเข้าหัวข้อสำคัญ โดย admin เมื่อเวลา(2017-07-06) —

เปิดสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 136 อัตรา ยื่นใบสมัครสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 มกราคม 2559ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 38 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สื่อสาร อุตุวิทยา หรือสังคมศาสตร์

3.ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 11 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

4.ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 24 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- เคยปฏิบัติงานหรือขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
- ได้รับใบอนุญาขับรถตามกฎหมายกำหนด

5.ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 41 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาทางเทคนิค (ปวท.) 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

6.ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

การรับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครเขารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราช สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 13 -22 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม -ไฟล์ประกาศรับสมัคร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก
- พนักงานนโยบายและแผนงาน
- พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย
- พนักงานประจำสำนักงาน
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT)

แบบไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
แบบส่งเป็นหนังสือ + Mp3 ราคา 679 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399- 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email=nas_za.za@hotmail.com

สอบถาม
โทร 0870708815
email:nas_za.za@hotmail.com
Line:naszaza

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1.         พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
            ก.    5 พฤศจิกายน 2550                                                     ข.    6 พฤศจิกายน 2550
            ค.    25 พฤศจิกายน 2550                                                   ง.     26 พฤศจิกายน 2550
            ตอบ   ข.  6 พฤศจิกายน 2550
2.         ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
            ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                        ข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
            ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ                           ง.     ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
            ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
3.         ข้อใดคือสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    ภัยแล้ง                                                                           ข.    โรคระบาดในสัตว์
            ค.    วาตภัย                                                                            ง.     ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ
4.         ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
            ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                        ข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
            ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ                           ง.     ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
            ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
5.         “การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ” เป็นความหมายของข้อใด
            ก.    ภัยทางอากาศ                                                               ข.    การก่อวินาศกรรม
            ค.    อุบัติเหตุ                                                                        ง.     ภัยธรรมชาติ
            ตอบ   ข.  การก่อวินาศกรรม                                  
6.         ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    กรมการปกครอง                                                          ข.    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            ค.    กระทรวงมหาดไทย                                                    ง.     องค์การบริหารส่วนจังหวัด
            ตอบ   ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7.         ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
            ก.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                       ข.    องค์การบริหารส่วนตำบล
            ค.    เทศบาล                                                                         ง.     เมืองพัทยา
            ตอบ   ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
8.         ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
            ก.    องค์การบริหารส่วนตำบล                                         ข.    เมืองพัทยา      
            ค.    เทศบาล                                                                         ง.     กรุงเทพมหานคร
            ตอบ   ง.  กรุงเทพมหานคร
9.         ข้อใดไม่ใช่จังหวัดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
            ก.    ชลบุรี                                                                             ข.    เชียงใหม่
            ค.    กรุงเทพมหานคร                                                         ง.     อุบลราชธานี
            ตอบ   ค.  กรุงเทพมหานคร
10.      ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    นายกรัฐมนตรี                                                              ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ค.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            ง.     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            ตอบ   ค.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้