ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3646เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

เปิดสอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ


แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 – 2559

4 ความสามารถด้านภาษาไทย

5 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 ถาม-ตอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)

10 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:29_1_53ffe90e6e202b6.jpg

  • รูปภาพ:47.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 – 2559
- สาระน่ารู้ของกฎหมายเกี่ยวกับภัยด้านความมั่นคง
- การใช้อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:29_1_53ffe90e6e202b6.jpg

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1. GUI ย่อมาจาก อะไร

                ก. Graph  User  Icon                                         ข. Graph and Unit Internal

ค. Graphical User Interface                          ง. Graphical User Icon

2. ข้อใด ไม่ใช่ การวิเคราะห์  และกำหนดขอบเขตของปัญหา / งาน

                ก. ความต้องการของระบบ                      ข. กำหนดองค์ประกอบของโปรแกรม

                ค. การรวบรวมข้อมูล                                              ง. การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม

3.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

                ก. การทดสอบผลลัพธ์ที่ได้จาก Algorithm

                ข. การออกแบบข้อมูลนำเข้า

                ค. การแบ่งหน้าที่หลักของโปรแกรมออกเป็น Module ต่างๆ

                ง. การออกแบบ Algorithm ให้แต่ละ Module

4. Output ต้องกำหนดรายละเอียดอะไรบ้าง

                ก. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและผลลัพธ์

                ข. กำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมและปัญหา

                ค. กำหนดปัญหาของโปรแกรมและผลลัพธ์

                ง. กำหนดปัญหาของโปรแกรมและรายละเอียด

5. Input  ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง

                ก. Item                                                                  ข. Data

ค.  Output                                                            ง. Problem

6.ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการรวบรวมข้อมูล

                ก. การสังเกต                                                           ข. การสัมภาษณ์

                ค. แบบสอบถาม                                                      ง. การวิเคราะห์

7. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Pseudo code

                ก. คือการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

                ข. คือการเขียน Algorithm โดยสัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมแทนข้อความเพื่อสื่อความหมายให้ง่ายและสะดวก

                ค. คือการเขียน Algorithm โดยใช่ภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายต่างๆ สามารถแปลงเป็นโปรแกรมได้ง่าย

                ง. คือการลงรหัสเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้

8. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นหน่วยเล็กที่สุด

                ก.  ตาราง                                                 ข. ฐานข้อมูล

                ค.  แอตทริบิวต์                                                        ง. เรคคอร์ด

9. เอนทิตี้ (Entity) หมายถึง

                ก. ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งจัดเก็บข้อมูลได้

                ข. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติ

                ค. ข้อมูลหลายๆส่วนมารวมกัน

                ง. ถูกทุกข้อ

10. เอนทิตี้และแอตทริบิวต์  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

                ก.เอนทิตี้จะเป็นส่วนย่อยภายใต้แอตทริบิวต์อีกทีหนึ่ง

                ข. เอนทิตี้มีได้มากกว่า 1 เอนทิตี้ ภายใต้แอตทริบิวต์ใดๆ

                ค.  เอนทิตี้เป็นข้อมูลแสดงลักษณะของแอตทริบิวต์

                ง.  แอตทริบิวต์เป็นข้อมูลแสดงลักษณะของเอนทิตี้

11. ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ผู้เขียนกับเอนทิตี้หนังสือเป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม ข้อใดกล่าวถูกต้อง

                ก. หนังสือหนึ่งเล่มสามารถมีผู้เขียนร่วมกันหลายคนได้

                ข. ผู้เขียนหนึ่งคนเขียนหนังสือได้เพียงเล่มเดียวเท่านั้น

                ค. ผู้เขียนหนึ่งคนสามารถเขียนหนังสือได้มากกว่า 1 เล่ม

                ง. ไม่มีข้อถูก

12. หากกล่าวว่าหนังสือหนึ่งเล่มสามารถมีผู้เขียนหลายคนได้ และผู้เขียนหนึ่งคนก็สามารถเขียนหนังสือได้มากกว่าหนึ่งเล่ม แสดงว่าเอนทิตี้หนังสือมีความสัมพันธ์แบบใด

                ก. หนึ่งต่อหนึ่ง                                                       ข. หนึ่งต่อกลุ่ม

                ค. กลุ่มต่อหนึ่ง                                                        ง. กลุ่มต่อกลุ่ม

13. ผู้เขียนหนึ่งคนสามารถเขียนหนังสือได้เพียงหนึ่งเล่มเท่านั้น  และหนังสือต้องมีผู้เขียนเพียงคนเดียว แสดงว่าเอนทิตี้ผู้เขียนและเอนทิตี้หนังสือมีความสัมพันธ์แบบใด

                ก. หนึ่งต่อหนึ่ง                                                       ข. หนึ่งต่อกลุ่ม

                ค. กลุ่มต่อหนึ่ง                                                        ง. กลุ่มต่อกลุ่ม

14. ฟิลต์ในอีกตารางหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับฟิลด์ที่เป็น Primary Key เราเรียกฟิลด์นั้นว่าอะไร

                ก. Foreign    Key                                                ข. Composite Key

ค. Candidate  Key                                             ง. Primary Key15. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการออกแบบบานข้อมูล

                ก. เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในเวลาที่สั้นที่สุด

                ข.  สามารถกำหนดลักษณะการเข้าถึงข้อมูลได้

                ค.ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ง่าย

                ง. ถูกทุกข้อ

16. ในการออกแบบฐานข้อมูลนั้น ขั้นตอนใดควรทำเป็นอันดับแรก

                ก. กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอทิตี้ต่างๆ

                ข. กำหนดเอทิตี้ทั้งหมดในฐานข้อมูล

                ค. กำหนดคีย์หลัก  และแอตทริบิวต์ต่างๆ

                ง. ทำการ Normalization

17. ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร

                ก. ดูแลรักษาข้อมูล                                  ข. ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล

                ค. ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกัน  ง. ถูกทุกข้อ

18. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Flowchart

                ก.  คือการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

                ข. คือการเขียน Algorithm โดยใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพ เพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมแทนข้อความเพื่อสื่อความหมายให้ง่ายและสะดวก

                ค. คือการเขียน Algorithm โดยใช้ภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายต่างๆ สามารถแปลงเป็นโปรแกรมได้ง่าย

                ง. คือการลงรหัสเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
บิ๊กซีขอนแก่ decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
   ก.  10 Byte
   ข.  100 Byte
   ค.  1 Byte
   ง.   1024 Byte
5. การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
    ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
   ง.  1024 Byte
6. การวัดขนาดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
     ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
   ง.  1024 Byte

7. การวัดขนาดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
    ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
   ง.  1024 Byte
8. การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
    ข.  1024 MB
   ค.  1024 GB
   ง.  1024 Byte
9. RAM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
     ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
   ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
10. ROM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
     ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
   ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
11. ข้อมูล คืออะไร
   ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
    ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
   ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

12. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
   ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
     ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
   ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน
13. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
   ก.  Microsoft Windows98
    ข.  Microsoft Windows ME
   ค.  Microsoft Windows XP
   ง.  Microsoft Office
14. ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด
   ก.  Microsoft Windows98
    ข.  Microsoft Windows ME
   ค.  Microsoft Windows XP
   ง.  Microsoft Office
15. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร
   ก.  Microsoft Windows98
    ข.  Microsoft Windows ME
   ค.  Microsoft Windows XP
   ง.  Microsoft Office


16. MOUSE คืออะไร
   ก.  เครื่องพิมพ์
    ข.  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
   ค.  อุปกรณ์สื่อสาร
   ง.  อุปกรณ์แสดงผล
17. ถ้าต้องการสลับปุ่มการทำงานซ้าย-ขวา ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
   ก.  Button configulation
    ข.  Double-click Speed
   ค.  Click Lock
   ง.  Click

18. ถ้าต้องการปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกให้ช้าหรือเร็ว ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
   ก.  Button configulation
    ข.  Click
   ค.  Click Lock
    ง.  Double-click Speed
19. ถ้าต้องการคลิกลากโดยไม่ต้องคลิกเม้าส์ค้างไว้ต้องปรับที่หัวข้อใด
   ก.  Button configulation
    ข.  Double-click Speed
   ค.  Click
   ง.  Click Lock
20. คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์
   ก.  Delete
    ข.  Rename
   ค.  Open
ง.  Save
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

ผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:29_1_53ffe90e6e202b6.jpg

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2014-10-18

แนวข้อสอบ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.            ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนโยบาย

                ก. แนวทางในการบรรลุผล

                ข. ขั้นตอนหรือแผนงาน

                ค.ทุนที่ใช้ในการดำเนินการ

                ง. เป็นองค์ประกอบของนโยบายทุกข้อ

                ตอบ ง.  ทุนที่ใช้ในการดำเนินการ

 องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะมีดังนี้

 1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน

 2. ต้องประกอบด้วยลำดับขั้นตอนหรือแผนงานในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์             ที่ได้กำหนดเอาไว้

                                3. ต้องมีลักษณะเป็นแนวทางหรือหลักการที่ประสงค์จะเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้       สามารถบรรลุผลสำเร็จลงได้

                                4. ต้องมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   ฯลฯ

2.            ข้อใดถูกต้อง

ก. Scientific Reasons : การนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติ

ข. Professional Reasons : การเข้าใจเหตุผลของการตัดสินใจ

ค. Political Reasons : การดัดแปลงนโยบายที่ถูกต้องเหมาะสมให้บรรลุเป้าหมาย

ง. Policy Effects : ปัจจัยน้ำข้าวของนโยบาย เช่น ทรัพยากร

จ. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค.  Political Reasons: การดัดแปลงนโยบายที่ถูกต้องเหมาะสมให้บรรลุเป้าหมาย

 Thomas R.Dye กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำ หรือไม่กระทำ โดยเขาได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลของการศึกษานโยบายไว้ ๓ ประการได้แก่

1. เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Reasons) คือ การทำความเข้าใจเหตุและผลของการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย

2. เหตุผลทางวิชาชีพ (Professional Reasons) คือ การนำความรู้เชิงนโยบายไปใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการปฏิบัติ

3. เหตุผลทางการเมือง (Political Reasons) คือ การดัดแปลงนโยบายที่ถูกต้องเหมาะสมทางการเมืองมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเมือง

3.            ความสมเหตุสมผลทางด้านปัทสถานเกี่ยวข้องกับการวางแผนในเรื่องใด

                ก. การวางแผนที่เน้นเนื้อหา

                ข. การวางแผนที่เน้นการตัดสินใจ

                ค. การวางแผนที่เน้นการควบคุม

                ง. การวางแผนที่เน้นการมีส่วนร่วม

                จ. การวางแผนที่เน้นผลลัพธ์

                ตอบ  ข. การวางแผนที่เน้นการตัดสินใจ

 ทฤษฎีการวางแผนที่เน้นเนื้อหาสาระหรือทฤษฎีเชิงสาระ เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระเฉพาะเรื่องที่จะนำมาวางแผนเป็นอย่างมากโดยมุ่งอธิบายรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหาที่เจาะลึกในแต่ละเรื่องโดยไม่สนใจเรื่องวิธีการเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนทฤษฎีการวางแผนที่เน้นการตัดสินใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. การตัดสินใจแบบสมเหตุสมผลด้านการทำหน้าที่ ได้พัฒนาไปเป็นทฤษฎีเชิงกรรมวิธีซึ่งมุ่งอธิบายกระบวนการและการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และต่อมาได้พัฒนาไปเป็นทฤษฎีการวางแผนที่เน้นกานนำนโยบายไปปฏิบัติ

 2. การตัดสินใจแบบสมเหตุสมผลด้านปัทสถานได้พัฒนาไปเป็นทฤษฎีการวางแผนทางสังคมและการวางแผนสนับสนุน

4.            ข้อใดถูกต้อง

                ก. นโยบายสาธารณะได้มากจากการเจรจาต่อรองเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสถาบันนิยม

                ข. แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองเกี่ยวข้องกับการวางแผนที่เน้นเนื้อหา

                                ค. ความสมเหตุสมผลทางด้านปัทสถานเกี่ยวข้องกับการวางแผนที่เน้นการตัดสินใจ

                                ง. ทฤษฎีเชิงกรรมวิธีต่อมาได้พัฒนาไปเป็นการวางแผนที่เน้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ

                                จ. ข้อ ค. และ ข้อ ง. ถูก

                ตอบ จ. ข้อ ค. และ ข้อ ง. ถูก

                                                คำอธิบายดังข้อข้างต้น

5.            ข้อใดไม่ถูกต้อง

                ก. แผนงานเป็นตัวแปรที่ Cook & Scioll  เสนอไว้ในตัวแบบของเขา

                ข. การนำนโยบายไปปฏิบัติจะง่ายขึ้นในประเทศที่ปกครองแบบศูนย์รวมอำนาจ

                ค. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวของกับการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชน

                ง. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวของกับนโยบายทางด้านการศึกษา

                จ. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการกินดีอยู่ดีของประชาชน

                ตอบ  ค. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวของกับการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชน

 นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ (Econmomic Policy) เป็นเรื่องที่เกี่ยงข้องกับความอยู่ดี กินดีของประชาชน ให้ประชาชนได้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรที่ได้มาซึ่งรายได้ รายจ่าย ซึ่งเมื่อจ่ายไปแล้วมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน โครงการธนาคารประชาชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น

6.            ข้อใดไม่ถูกต้อง

                ก. การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาอยู่ในขั้นตอนการก่อตัวของนโยบาย

                ข. การจัดทำร่างนโยบายอยู่ในขั้นตอนการเตรียมและเสนอนโยบาย

                ค. การกำหนดทางเลือกอยู่ในขั้นตอนการเตรียมและเสนอนโยบาย

                ง. การตีความหรือแปลงนโยบายอยู่ในขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติ

                จ. ถูกทุกข้อ

                ตอบ  จ. ถูกทุกข้อ

 ขั้นตอนการก่อตัวของนโยบาย (Policy Formation) ประกอบด้วย การพิจารณาปัญหานโยบาย (Policy Problem) หรือความต้องการของประชาชนที่จะนำมากำหนดเป็นนโยบาย การพิจารณาเวลาที่เกิดปัญหา ส่วนขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation)

                ประกอบด้วย

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน

 2. การกำหนดเกณฑ์วัด และวิธีการตรวจสอบสิ่งที่ต้องการประเมิน

 3. การกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิธีการรายงาน

 4. การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

7. Pressman and Wildavsky ศึกษาเรื่องใด

                ก. การปฏิรูปโรงเรียนรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                ข. การจ้างงานของชนกลุ่มน้อย

                ค. การพัฒนาวิทยาลัยครูให้มาเป็นวิทยาลัยที่สมบูรณ์

                ง. Catalytic Role Model

                จ. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาล

                ตอบ  ข. การจ้างงานของชนกลุ่มน้อย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2015-11-13

ผลงานลูกค้าสอบติด
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท รวมค่าจัดส่ง ems


สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza

  • รูปภาพ:29_1_53ffe90e6e202b6.jpg

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้