ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1739เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด เปิดสอบงานราชการ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 22 ตำแหน่ง 30 อัตราสังกัดเทศบาลนครแม่สอด พ.ศ.2557

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง

๑.๑ ตําแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑.๑.๑ ช่างไฟฟ้า จํานวน ๑ อัตรา

๑.๑.๒ ช่างเครื่องยนต์ จํานวน ๑ อัตรา

 

๑.๒ ตําแหน่ง สายงานเริ่มต

จากระดับ ๒ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

๑.๒.๑ เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๖ อัตรา

๑.๒.๒ เจ้าพนักงานทะเบียน จํานวน ๒ อัตรา

๑.๒.๓ เจ้าพนักงานป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒.๔ เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒.๕ เจ้าพนักงานการคลัง จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒.๖ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒.๗ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๒ อัตรา

๑.๒.๘ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒.๙ นายช่างโยธา จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒.๑๐ ทันตสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา

 

๑.๓ ตําแหน่ง สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑.๓.๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา

๑.๓.๒ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓.๓ สถาปนิก จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓.๔ วิศวกรโยธา จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓.๕ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓.๖ บรรณารักษ์ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓.๗ นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓.๘ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓.๙ นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา

๑.๓.๑๐ นักพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ อัตรา

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110

โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้